Ile zarabia się w hotelach

Zarobki w hotelach uchodzą za niskie, bo też i większość pracowników tej branży zatrudnionych jest na stanowiskach recepcjonistów i pokojowych, a tu rzeczywiście pensje rzadko przekraczają 2 tys. zł netto. Z drugiej strony, dobrych dyrektorów generalnych i dyrektorów sprzedaży pracodawcy wyrywają sobie z rąk, dzięki czemu to kandydaci mogą dyktować warunki.

czytaj więcej...


Zarządzanie ludźmi, rozwój kompetencji, szkolenia, coaching

Sfera zarządzania ludźmi w organizacjach i związana z tym tematyka szkoleń personelu rozwija się co najmniej tak samo dynamicznie jak obszary zarządzania przez technologie. Coraz częściej menedżerowie oraz właściciele firm zdają sobie sprawę, że świadome zarządzanie rozwojem kompetencji to nie kaprys, ale konieczność, bez której trudno zachować rynkową konkurencyjność.

czytaj więcej...


Outsourcing kompetencji i consulting – kiedy i jak z tego korzystać?

Co to jest outsourcing usług i consulting, wszyscy wiedzą. A czym jest outsourcing kompetencji? Czy jest to po prostu consulting? A może to inny model funkcjonowania dwóch światów: świata wewnątrzhotelowego i świata rozwijającego się know-how?

czytaj więcej...


Lider w dzisiejszych czasach. Jak skutecznie zarządzać SPA?

Lider to synonim zwycięzcy i sprawnie zarządzającego managera. Dzisiaj ma inne zadania i wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć, są inne niż jeszcze kilka lat temu. Trudna zmiana pokoleniowa, epoka cyfryzacji i budowania relacji to niejedyne zadania w zmieniającym się otoczeniu. A nikt nie zwolni go też z rutynowych działań zarządczych, jak budżet, kontrola jakości, inwentaryzacja, a jeszcze należy zrobić grafik i rozliczyć wynagrodzenia. Dzisiaj trzeba więcej, szybciej i stale lepiej – takie warunki stawia rzeczywistość.

czytaj więcej...


Dobre zarządzanie personelem – fanaberia czy konieczność?

Ostatnie lata w relacjach pracownik – pracodawca to ogromna transformacja. Rynek pracodawcy przekształcił się w rynek pracownika. Do tego doszły zmiany i strukturalne, i jakościowe (jakości w takim konserwatywnym pojęciu) społeczeństwa, wychowania, wartości – i jest nowa rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć. O pokoleniu millenialsów mówi i pisze się wiele, ale takich korporacji zatrudniających głównie młode pokolenie jak Apple czy Google nie dogonimy, chociażby z powodu różnic potrzeb branżowych.

 

czytaj więcej...


Struktura wynagradzania oraz benefitów w hotelowym SPA

Praca w branży SPA & wellness stała się modna, co widać choćby podczas rekrutacji na studia kierunkowe. Kosmetologia, fizjoterapia, wszelkie kierunki na studiach podyplomowych z modułem SPA & wellness w nazwie są coraz bardziej oblegane. Na co mogą liczyć pracownicy obiektów SPA? Jakie stosuje się systemy wynagradzania? Jakie są benefity pozapłacowe?

czytaj więcej...


Audyt wewnętrzny w hotelach – recepcja i housekeeping

Operacyjny audyt wewnętrzny to sposób na udoskonalenie i ujednolicenie wewnętrznego systemu hotelu, sprawdzenie, czy funkcjonuje on prawidłowo i czy nie dochodzi w nim do nadużyć. Dobrze wykonany audyt pomaga w ograniczeniu potencjalnych strat i minimalizuje ryzyko utraty przychodu.

czytaj więcej...


Audyt wewnętrzny w hotelach – gastronomia

Audyt wewnętrzny to narzędzie, które pomaga udoskonalić od wewnątrz działanie hotelu, umożliwia weryfikację, czy funkcjonuje on prawidłowo i czy nie dochodzi do nadużyć. Wszystko po to, aby uszczelnić procesy i zapewnić, że całkowity przychód ze sprzedaży usług jest prawidłowo zarejestrowany, a koszty są pod kontrolą. Krótko mówiąc, audyt gwarantuje, że pieniądze nie wypływają z firmy.

czytaj więcej...


Komunikacja a style zarządzania w hotelowym SPA

Sposób zarządzania w dużej mierze ma wpływ na komunikację w zespole. W hotelowym SPA przepływ informacji jest zasadniczy dla jego sprawnego funkcjonowania. Od liderów oczekuje się więc nie tylko kompetencji w zarządzaniu, ale także wypracowania metod opartych na zaufaniu i sprawnym realizowaniu założonych celów.

czytaj więcej...


Skuteczny manager hotelowego SPA

Manager SPA to stanowisko, które wymaga dużej wszechstronności i jednocześnie konsekwencji, aby być skutecznym. Jakie kryteria należy wyznaczyć, aby wybrać kogoś, kto będzie efektywny w wielu dziedzinach zarządzania decydujących o sukcesie hotelowego SPA?

czytaj więcej...


Sprzedawca zawód poszukiwany

Nieodzownym ogniwem w hotelowym łańcuchu jest pion sprzedaży. Pion sprzedaży to ludzie, a ludzie to określone kompetencje – nabyte i wyuczone, to osobowości i charaktery. Przedstawiciele działów sprzedaży, pracujący z tymi samymi grupami klientów, tymi samymi narzędziami, mający podobne doświadczenie zawodowe i przechodzący te same szkolenia, mogą mieć diametralnie inne wyniki. Dlaczego tak się dzieje?

czytaj więcej...


Pracownicy z Ukrainy. Kilka rad dla polskiego przedsiębiorcy

Według oficjalnych danych w Polsce przebywa blisko 1,3 mln Ukraińców. We Wrocławiu już co dziesiąty mieszkaniec pochodzi właśnie z tego kraju. Przyjeżdżają chętnie i dobrze pracują. Co zrobić, by skorzystać z tego potencjału i jak się do tego dobrze przygotować?

czytaj więcej...
 
Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.
ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
tel.: (0-22) 333 88 14
e-mail: biuro@pws-promedia.pl, Polityka prywatności